voleybol nasil oynanir Temel Açıklaması

ilhan’in kolu kamu kolumda. Siki sikiya tutuyor beni. Ayrıca tekaüt albayi usulca yana itmekte bile bir sakinca gormeyerek topluluga son gorkemli tablosunu sunuyor. §arkici kadinin, §arkinin adini soyleyip de en gilgin alki§larin patlak verdigi an’di. Artik §arki mi alki§laniyor, bizim kolkola igeri giri§imiz mi, bilmiyorum.

Birlikte dahi Fitnat hanimi yalnizligina birakiyorum. Yuruyorum. i§te. Ben daha Tezel’in yanma ula§amadan gene mütekait albay ula§iyor onun yanma. Tombul, kisa parmaklariyla bu sefer bile bir kurdanin ucundaki sicak kofteyi Tezel’in agzina soku§turuyor.

Orada bulunan ba§ka aktör genglerden biri, evine donerken bir taksiye biniyor. Hig de inmezler taksilerden ve cümle §ofor karde§lerimizin kafasini §i§irirler: Arkada§im, sen bir emekgisin, kalk yurusene bizi yonetenlerin ustune!

Mütekait miralay, bir suredir gine gozumun onunde. Belki uzun bir suredir ben burdan uzakla§mayi, baştan Tezel’in yaninda olmayi kurdugum igin, her ko§e bucakta biten Erturk’e takiliyor gozlerim. Dugunun duzeninden sorumlu girpinmalarina, ko§u§malarina güya yeni bir gorev eklemi§. Gozunu Tezel’e takmi§. Evet da bana oyle geliyor. Tezel’i yalniz yakalayabilmek igin bir firsat kolladigini saniyorum. Yildiz, az once kayinvalideme uzun uzun Cincinatti’den gelen Ayten halasini, onlarin yeni ya§amina deggin bir §eyleri anlatirken, Tuncer de bana, alninda hepsi o ter gigsimasi: “Kursunuze yine donebildiniz mi hocam?” diye sorarken -kendisine ne yanit verdigimi bilmiyorum-, Erturk’un elinde, tepsilerde dola§tirilanlardan gok daha hararetli mülevven -herhalde iyi cins- bir bardak viskiyle Tezel’in yanina ko§tugunu birlikte gormu§tum.

Onu asfaltin ustune itiverdim. âdeta bir sug i§lemek uzereydim. Yildiz’i asfalta iterek o sugtan kagiyordum.

Erişmek igerdekilere babamin parasiyla bir §eyler alinacak? Bu babamdan bir ge§it og derç mi olacak, yoksa “Sen fakat babanin parasi nedeniyle siki§ik zamanlarimizda i§e yararsin,” anlamina mi ileri? Hangisi?

Evimizin telefon numarasini animsayamamak en gok ofkelendiriyor beni. Bu telefonu bulmakla canlı bahis o numarayi animsamak arasinda bir yuzyil gegti. O yuzyil suresinde igerdeki elkızı de, Tezel de, Tezel’in kendini alkolle tuketmeye andigmi§ gakmak gakmak baki§lari da, §arkicinin ig giciklamaya heveslenen sesiyle martaval yanli§ tempo tutmalar arasinda attigi “Mutlu olun siz, kıvançlı olun siz!..” §arkisi repertuvarin bu ilk ozel nagmesi bile volkan kulleri altinda kaldi.

Eni§tesinin sozunu bir bir Gonul hanim i§itmi§ oluyor. Ba§ina ne gelirse, birçok itilip kakilirsa, daima her §eyi i§itiyor olmasindan. §imdi de yeniden dü arada bir derede kalmi§ yuz bahis siteleri gizgileri, acinasi sesiyle:

Kendine guvenen bir adamin dolgun kahkahasi. imparator’in kahkahasi. Bu kahkaha butun dugun salonuna yayiliyor. Burada bocalamayan nazar boncuğu ki§i var sanki; ilhan. Kendini tam münasip, her §eyi bile elinin altinda buluyor. Ne §a§iyorsun Omer? Tiers Etat iyimserdir. imparator henüz da nikbin: Bu benim asi kizim Ay§en, bir zamanlar Hayrettin’in oglunu ne istememi§ oldugunu üstelik unutacak.

ilter gabuk toparlanmi§ti, yalnız beni dagitip gitmi§ti hocam. Dogrusu, soyledigi busbutun akil almaz bir §ey de degil... Ofkelendim kendime. hayırlı animsiyorum. Kafami hizli hizli sallayarak bu kötü du§unceyi bir kovadan gopluge bo§altircasina bo§altmak istedim.

Qek elini elimden / Ben sevgilin degilem, diyor §arkici kadin. âlem de sallangagli seslerle ayni §eyi soyluyor.

Hakikat §u ki, gok cin fikirli idin. Bundan ba§ka bir Turk subayina kar§i gosterdigi bu yakin ilgi, beni tarife sigmaz derecede bahtiyar etmi§ti. Ah Sumida, Sumida!.. Kaderin bize lutfettigi o tesaduf ne ulvi bir tesaduftu!

§imdiyse Tezel’e bakiyorum. “Bana bakip durma!” demesi ona bakip durmam igin bir gagriymi§ kabilinden. Onunsa igkisiz kalmamaktan ote bekledigi higbir §ey yok. Oyle gorunuyor. Aysel’in münezzeh sesini aninda unutmu§ bir Tezel bu. Degilse de ispirto unutturur.

“Bana bak Zehra, baban bir §arkici kadina tutulup anani birakti, Adanali o fabrikator oglu da seni degil, ba§ka bir kizi sevdi diye kadinla er arasi her ili§kiyi mülevves gormen gerekmez. Bu kini sil iginden artik!”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “voleybol nasil oynanir Temel Açıklaması”

Leave a Reply

Gravatar